Logoterma

Szanowni Państwo!

Współczesne osiedle, mieszkania czy domy starają się być jak najbardziej przyjazne środowisku. Jest to bardzo ważny aspekt w dzisiejszych czasach. Wiadomo jednak, że interesuje nas też finansowe podejście do takich rozwiązań, czyli krótko mówiąc – oszczędność. Czy jest możliwość połączyć rozwiązania ekologiczne a zarazem oszczędzające nasze pieniądze?

Rozwiązaniem tego problemu może być Logoterma. Jest to nowoczesny system stacji mieszkaniowej, która zaspokaja nasze potrzeby grzewcze poprzez regulację temperatury otoczenia oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Informujemy, iż nowo budowany budynek mieszkalny firmy Developer DEX wyposażony będzie w nowoczesny systemy grzewczy Logoterma dostarczany przez firmy Meibes z Leszna.

Nasz budynek mieszkalny będzie zatem zasilany ciepłem z węzła cieplnego. Czynnik grzewczy wytwarzany w węźle cieplnym rozprowadzany jest do poszczególnych pionów grzewczych zasilających mieszkania. Każdy lokal wyposażony jest w jedną Logotermę, w której woda grzewcza kierowana jest bądź do instalacji grzejnikowej w celu utrzymania wymaganej temperatury powietrza w mieszkaniu, bądź na wymiennik płytowy do przygotowania ciepłej wody. O tym, gdzie w danej chwili płynie czynnik grzewczy, decyduje zawór zwany PM‑Reglerem, który w momentach poboru ciepłej wody kieruje wodę grzewczą do wymiennika. Ponadto każda Logoterma wyposażona jest w zawór strefowy współpracujący z siłownikiem zamontowanym na zaworze i programatorem zlokalizowanym w pomieszczeniu reprezentatywnym mieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z mieszkańców sam decyduje o dacie rozpoczęcia sezonu grzewczego i może kształtować komfort cieplny we własnym mieszkaniu, w zaprogramowanym przez siebie cyklu dziennym lub tygodniowym.

W każdej Logotermie zabudowany jest ciepłomierz, który zlicza zużycie ciepła na cele grzewcze do podgrzania ciepłej wody. Każdy z najemców płaci tylko za zużytą przez siebie energię!

Podstawową zasadą tych stacji mieszkaniowych jest przygotowanie świeżej ciepłej wody w momencie jej poboru. Zapobiega to rozmnażaniu się bakterii. Czynnik grzewczy z pionu zasilającego przepływa przez filtr siatkowy, trójdrogowy zawór mieszający i pompę aż do zaworu przełączającego. Kiedy „prosimy” o ciepłą wodę, zawór zamyka obieg ogrzewania i dostajemy 100% priorytet na przygotowanie c.w.u..

Logoterma zapewnia wodę o stałej wymaganej temperaturze i ciśnieniu. Ma ona wbudowany swój wodomierz, który dokładnie zlicza pobrane ilości wody. Stacja posiada różne funkcje oszczędzania energii jak funkcja urlopowa gdzie przechodzi w stan czuwania czy nocne obniżenie temperatury.

Zalety Logotermy firmy Meibes:

  • decentralne przygotowanie c.w.u. eliminuje wysokie straty energii związane z cyrkulacją
  • eliminacja konieczności przeprowadzania okresowych przegrzewów instalacji c.w.u.
  • jednoznaczne rozliczenie na podstawie jednego licznika ciepła i wodomierza
  • indywidualne możliwości sterowania centralnym ogrzewaniem dzięki programatorowi temp.
  • możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok
  • zapewnienie optymalnej temperatury c.w.u.
  • szybkie i łatwe odcięcie mediów
  • wyeliminowanie warunków sprzyjających wtórnemu zanieczyszczeniu (np. bakterii typu Legionella)

Obejrzyj film:  „Logotermy Meibes - Mieszkaniowe stacje wymiennikowe” w YouTube